Społeczna odpowiedzialność architekta

Debatę poprowadzi Mateusz Kokoszkiewicz