Pracownia SRDK

Społeczna odpowiedzialność architekta

Debatę poprowadzi Mateusz Kokoszkiewicz