SRDK Studio

Filozofia projektowa

Tworzona przez nas architektura jest zawsze elementem miasta. Jak puzzel wstawiony w istniejącą tkankę uzupełnia ją i wzbogaca także w sensie społecznym. Projektujemy przestrzenie przyjazne dla człowieka. Dalej współtworzą je ludzie.

Filozofia projektowa

Opowiedzialność
społeczna

Architekt to zawód odpowiedzialności społecznej. Swoją rolę widzimy więc znacznie szerzej – każdy budynek, osiedle czy biurowiec jest wpisany w szerszy kontekst urbanistyczny, społeczny, a często również sentymentalny. Szanujemy to. Oczywiste jest więc, że sposób zaprojektowania przestrzeni ma wpływ na kształtowanie i jakość relacji międzyludzkich. Życie emocjonalne kreowane jest przez miasto, dlatego architekt musi wiedzieć kim jest, jak żyje, gdzie bywa i co lubi współczesny mieszczanin.

Filozofia projektowa

Bardzo wcześnie zrozumieliśmy, że architektura musi być funkcjonalna. Nie musi być natomiast, za wszelką cenę,
wielkim dziełem.

Kazimierz Śródka
Architekt, założyciel SRDK Architekci

Ciągłość myślenia
w procesie twórczym

Pomysł obrazowany jest kształtem, linią i kolorem. Kreowany w symbiozie z materiałami i technologią, które jako środki wyrazu identyfikują funkcję, charakter i rangę obiektu a niejednokrotnie charakter Inwestora.

Często żartobliwie podkreślamy, że nasze studio czuje bryłę.

Teresa Dorenda
Architekt, dyrektor studia SRDK Architekci

Filozofia projektowa

Filozofia
zamieszkiwania

Za słowem „filozofia zamieszkiwania” ukryta jest radość z mieszkania, rodzina, funkcjonalność, symbioza, bezpieczeństwo, wygoda i jakość życia. Osiedla społeczne to idea, która odkrywa, że nie tylko architekt czy urbanista mają wiedzę, jak budować i tworzyć tkankę miejską. Znaczenie człowieka, jego roli jako mieszkańca i sposobu w jaki chce w mieście funkcjonować pozwala na rozwój miast w sposób pozytywny. Efektem umiejętnego budowania marki miejsca i jego tożsamości jest poczucie odpowiedzialności wobec zamieszkiwanej przestrzeni.

Human Centered
Architecture

Dbamy o odpowiednią skalę architektury, o współistnienie tworzonej przestrzeni z naturą i z otaczającym kontekstem urbanistycznym. Projektując widzimy architekturę oraz człowieka. To swoista synergia. Człowiek swoją osobą kształtuje otaczającą go przestrzeń, tak jak przestrzeń kształtuje człowieka.