SRDK Studio

Misja

Misja

Tworzymy wartość przestrzeni z ludźmi
i dla ludzi

Misja

Manifest projektantów

Ponosimy
odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za funkcjonalne, techniczne i estetyczne rozwiązania. Rekomendujemy do realizacji te, które zwiększają wartości są optymalne w długofalowej perspektywie.

Jesteśmy kompetentni

Dzięki kompetencji projektowej i doświadczeniu w branży deweloperskiej popartym wieloma realizacjami sprawnie prowadzimy obsługę projektową od koncepcji po oddanie inwestycji do użytkowania.

Wrocław - Studio - biuro projektowe
Wrocław - Studio - biuro projektowe
Wrocław - Studio - biuro projektowe

Misja

Jesteśmy liderem
procesu projektowego

Przyjmujemy rolę lidera procesu projektowego i realizacyjnego, mając na względzie znaczenie architektury w życiu miasta, aby uzyskać efekt jak najlepszy dla interesariuszy.

Pracujemy w zespole

Tworzymy przestrzeń przy uwzględnieniu warunków formalnoprawnych z wykorzystaniem wiedzy swojej i współpracujących ekspertów.

Tworzymy z ludźmi i dla ludzi

Angażujemy swoją wiedzę i doświadczenie będąc w dialogu między oczekiwaniami inwestora i potrzebami użytkowników przestrzeni. Wpływamy na materialną i niematerialną wartość realizacji