Planty Racławickie

Planty Racławickie

2018-2022
4,5 ha
powierzchnia terenu
87 401 ha
powierzchnia całkowita
43 151 2
powierzchnia użytkowa PUM
791
liczba lokali mieszkaniowych i usługowych
V
liczba kondygnacji naziemnych
opis
Inwestycję Planty Racławickie zaprojektowano jako zespół jedenastu budynków mieszkalnych. Zagospodarowanie terenu uwzględnia potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców. Projekt był audytowany pod względem dostępności. Realizacja inwestycji została podzielona na cztery etapy.
Planty Racławickie zieleń
Planty Racławickie fitness osiedlowy

Projekt biofiliczny

W projekcie osiedla wykorzystano atuty lokalizacji – sąsiedztwo rzeki, parku i łąk. Projekt biofiliczny zapewnia dopływ naturalnego światła, widoki na zieleń z szeroką perspektywą, balkony i tarasy powiększające przestrzeń użytkową.  Urbanistyka osiedla skłania do interakcji i integracji. Z każdej strony jest dostępne dla pieszych.

Woda deszczowa jest odzyskiwana przez retencjonowanie w podziemnych zbiornikach i wykorzystywana do automatycznego podlewania roślin. Dachy są zaprojektowane tak, aby przeciwdziałać nagrzewaniu budynków i redukować efekt miejskiej wyspy ciepła. Część z nich jest realizowana w systemie odwróconym i wysypana białym żwirem, który odbija światło, a część wyłożona matami rozchodnikowymi, które absorbują wodę opadową od 15% do 90%.  

Planty Racławickie wnętrze wejście do budynku