SRDK Studio

Projekty osiedli mieszkaniowych

Projektowanie osiedli mieszkaniowych wg SRDK Architekci Studio Śródka:

_____ specjalizacja w deweloperskich projektach
mieszkaniowych o dużej skali

_____ zwiększanie wartość inwestycji

_____ rozwijanie kontekstu lokalizacji

Projektowanie osiedli mieszkaniowych – specjalizacja pracowni SRDK

Specjalizacją SRDK są projekty wielofunkcyjnych osiedli mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z dodatkowymi funkcjonalnościami. Większość osiedli projektu SRDK Architekci znajduje się we Wrocławiu. Przy pracy nad każdym z nich pojawiały się inne wyzwania, oczekiwania, potrzeby ekspertyz i współdziałania z różnymi branżystami. Łączy je to, że w projekcie uwzględniono potrzeby inwestora, uwarunkowania kontekstowe i potrzeby ostatecznego użytkownika.

Wrocław i osiedla wpisane w kontekst

Osiedla projektu SRDK mają dostęp do terenów rekreacyjnych lub wręcz są nimi – jak Olimpia Port, która przywodzi na myśli miasteczko (docelowo ma tu żyć 10 tys. osób). Wyrasta z zieleni starych drzew i krzewów, w pobliżu terenów łęgowych, z rzeką, pomostami, kajakami, a także trasami pieszo-rowerowymi. Architektura wtapia się w otoczenie nie dominując nad nim. Osiedla wpisują się w kontekst natury, kultury, historii; uzupełniają tkankę miejską, a często wywołują jej rewitalizację lub stanowią podwalinę pod nowe, większe założenia. Projektowanie osiedli mieszkaniowych jest specjalizacją pracowni.

Ze względu na historię powojenną do niedawna przy zakupie mieszkania najważniejszy był metraż, liczba pokoi i oczywiście koszt. Pozostałe cechy lokalu były drugorzędne. Dzisiaj ważne są mieszkania zapewniające komfort i ergonomię, wspólną przestrzeń wewnętrzną, ale również zewnętrzną rozumianą chociażby jako widok z okien. Architektura dobra do życia to ta, która dialoguje z otoczeniem.

Dobre miejsce do mieszkania powinno brać pod uwagę różne scenariusze jakie mogą się wydarzyć w życiu np. czasowe bądź stałe ograniczenia w poruszaniu się, długie pozostawanie w domu (lockdown), kłopoty w widzeniem czy tak banalne jak przemieszczanie się z dużym bagażem. Oprócz nich naturalnie pojawiają się zmiany demograficzne – obecnie coraz większa liczba mieszkańców to osoby 60+. Przestrzeń w pobliżu miejsca zamieszkania powinna być dostępna dla różnych grup pokoleniowych, etnicznych, uwzględniająca różne poziomy sprawności fizycznej i psychiczne preferencje użytkowników. Dostępność  przestrzeni powinna uwzględniać zrównoważoną i zdrową mobilność, która sprzyja społecznemu włączaniu.

Funkcjonalność

Temat funkcjonalności mieszkań jest bardzo kompleksowy i złożony. Obejmuje aspekty fizyczne, socjologiczne, kulturowe ale również techniczne i technologiczne. Funkcjonalność mieszkania zależy od jakości projektu, a nie od metrażu.  W poszukiwaniach funkcjonalności należy zwrócić uwagę na ergonomię i ekonomię wykorzystania powierzchni, w której każdy metr powinien mieć swoją wagę.

Przede wszystkim przestrzeń powinna mieć możliwość elastycznej aranżacji. Elastyczne projekty mieszkań umożliwiają zamianę funkcji pomieszczeń przy zachowaniu pełnej rozkładowości oraz łączenie mieszkań. W samym mieszkaniu stosujemy strefowanie na część publiczną i prywatną. Jeśli metraż jest nieduży i jedno pomieszczenie pełni klika funkcji strefy mogą być wyznaczone kolorem ścian, strukturą materiałów, zielenią, układem sprzętów.

Projekty osiedli mieszkaniowych – z odpowiedzialnością i zaangażowaniem

Projektowanie osiedli mieszkaniowych to dziedzina, w której zespół SRDK ma dużą wiedzę i doświadczenie pozwalające na przeprowadzenie inwestora przez całość procesu – od analiz przedprojektowych po inwestorstwo zastępcze. Ale zdarza się, że projektanci pracują z terenem jeszcze na poziomie strategicznym, współpracując z władzami miasta przy pracach nad kształtem uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aby pozytywnie wpłynąć na możliwości atrakcyjnego zaprojektowania nie tylko budynków mieszkalnych, ale infrastruktury komunikacyjnej czy terenów zielonych. Oczywiście takie zadanie jest czasochłonne i wymagające, ale ta cena jest warta efektu. Tak w SRDK Architekci jest rozumiana rola architekta – jako przewodnika dla inwestora i partnera w tworzeniu przestrzeni, które służą miastu i jego mieszkańcom. Oferta Studia jest skierowana do inwestorów prywatnych, deweloperów, ale również administracji publicznej.