SRDK Studio

Realizacje studia projektowego Śródka

Projekty

Projekty

Naszą specjalizacją są
projekty wielofunkcyjnych
osiedli mieszkalnych,
przestrzeni mixed-use
i kompleksów biurowych.

Realizacje w oparciu o projekty SRDK Architekci Studio Śródka

_____ wpisują się w kontekst miejsca
_____ spełniają oczekiwania inwestora i użytkowników
_____ zapewniają wzrost wartości inwestycji

Realizacje - nie tylko projekty

Prawie każdy projekt z portfolio SRDK Architekci Studio Śródka został zrealizowany przez inwestora. Są wśród nich liczne nowo zabudowane przestrzenie oraz przestrzenie poddane rewitalizacji. Nowa część Wrocławia jak Jagodno i osiedle społeczne Olimpia Port, które powstało na zdewastowanych terenach pofabrycznych właściwie nie istniejących dla mieszkańców Wrocławia. Projekty zabytkowych obiektów:  Lotfy Platinum,  dziewiętnastowieczna Willa Pfluga czy Browary Wrocławskie.

Uszczelnianie tkanki miejskiej

Dawne tereny przemysłowe i zabudowa znajdują się często w doskonałych lokalizacjach. To niezwykle istotny aspekt projektowania miast – uszczelnianie tkanki miejskiej, a nie rozlewanie miast, które pociąga za sobą choćby konieczność rozbudowy infrastruktury. Browary Wrocławskie usytuowane nad samą rzeką stwarzają przestrzeń społeczną, która jest atrakcyjna dla mieszkańców. Wnętrze zabytkowego zespołu bez ruchu samochodowego, z placami, uliczkami spacerowymi, usługami, sklepikami i knajpkami tworzy centrum, którego brak teraz w dzielnicy. Takie realizacje, kompletne i autonomiczne, są wartością współczesnych miast.

Odpowiedzialność społeczna

Każdy architekt jest odpowiedzialny za tworzoną przez siebie przestrzeń, która w efekcie wpływa na życie ludzi, którzy ją użytkują. Ta ingerencja dla odbiorcy jest często nieuświadomiona – znane są przykłady miejsc, w których urbanistyka i architektura wpływają na wzrost przestępczości czy obojętność społeczną lub odwrotnie – na budowanie pozytywnych relacji, postawy prospołeczne i zaangażowanie obywatelskie wobec „oswojonej przestrzeni”. Druga istotna kwestia – oddziaływanie jest długofalowe, bo architektura ma długie życie. Pracownia SRDK projektuje z myślą o tym, żeby wykorzystać jak najlepiej potencjał miejsca, możliwości inwestora i korzyść finalnego odbiorcy. Rolą projektantów SRDK jest pokazywanie inwestorom różnych opcji realizacji ich celów, realizujących potrzeby wielu stron. W studio SRDK dzielimy się doświadczeniem, bo mamy dowody na to, że są rozwiązania satysfakcjonujące wszystkich interesariuszy – inwestora, okolicznych i końcowych mieszkańców, użytkowników. Tak powstają realizacje, które z upływem czasu zyskują na wartości i są dla wszystkich dobrą inwestycją.

Doradca i partner inwestora w procesie inwetsycyjnym

SRDK Architekci Studio Śródka jest niezależną pracownią, która dzieli się rozwiązaniami z inwestorami. Zależy nam na pracy z inwestorami, którzy chcą korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Tak naprawdę architekt jest powiernikiem inwestora – jego zaufania i pieniędzy. Projekt ma być bezpieczny, funkcjonalny i przynosić oczekiwany rezultat naszym klientom. Jako studio SRDK, jesteśmy tego świadomi i tak pracujemy.