SRDK Studio

Rewitalizacja budynków mieszkalnych

Rewitalizacje budynków SRDK Architekci Studio Śródka:

_____ uszczelnienie tkanki miejskiej

_____ nadzór konserwatorski

_____ maksymalne wykorzystanie projektowe gruntu

Inwestycja w historię

Odrestaurowywanie obiektów mieszkalnych popularne jest w szczególności w dużych miastach. Rewitalizacja obiektów budowlanych oraz inne podobne działania w sferze architektury miejskiej podejmowane są również we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska posiada olbrzymie zaplecze historyczne również w przestrzeni architektury i urbanistyki, a co z tym związane rewitalizacja budynków mieszkalnych (zwłaszcza kamienic) i obiektów poprzemysłowych jest tutaj bardzo popularna. Wiele z tych obiektów już w ostatnich latach zaczęło na nowo tętnić życiem, a inwestycji tego typu jest we Wrocławiu coraz więcej.

Rewitalizacja obiektów budowalnych

Wciąż niesłabnącą popularnością cieszą się zrewitalizowane obiekty i przestrzenie, w murach których ukryta jest historia. Co za tym idzie, inwestycje w rewitalizację nie zwalniają tempa, mimo że koszt organizacyjny, formalno-prawny i ekonomiczny jest wysoki. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., konieczny jest nadzór konserwatorski podczas realizacji prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków. Nadzór ten obejmuje między innymi kontrolę technologii wykorzystywanych w procesie rewitalizacji oraz wiąże się z koniecznością utrzymania historycznej struktury obiektu. W zespole projektantów konieczna jest osoba mająca uprawnienia konserwatorskie do projektowania i realizacji.

Browary Wrocławskie – inwestycja w historię

Wrocławska oferta nieruchomości znajdujących się w odrestaurowanych budynkach już teraz jest dość szeroka. Jednym z najnowszych tego typu projektów są Browary Wrocławskie, czyli powstały w XIX wieku kompleks budynków browarnych, będących jedną z ważniejszych ikon architektury Wrocławia.

Za projekt rewitalizowanego kompleksu odpowiedzialne jest SRDK Architekci Studio Śródka, które postawiło na połączenie historycznego terenu pełniącego funkcje społeczne z mocno rekreacyjnym nabrzeżem Odry. Browary to nie tylko przemyślany zespół budynków, placów, uliczek, w którym architekci detalami postanowili nawiązywać do historii tego miejsca, ale także nowoczesna, odmieniona dzielnica miasta Wrocław. Praca projektowa przy takim założeniu, z zachowaniem historycznych budynków, uzupełnieniem ich o nowoczesne elementy i rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju, jest pełna wyzwań. To jest cena za finalny efekt uszczelnienia miejskiej tkanki i przewrócenia tożsamości miejscu na mapie miasta.