SRDK Studio

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych SRDK Studio:

_____ rewitalizacje zdegradowanych terenów poprzemysłowych

_____ modernizacje pojedynczych obiektów, często ich rozbudowa

_____ zwiększanie wartości inwestycji poprzez projektowanie
mixed-use

_____ uprawnienia konserwatorskie do projektowania i realizacji

Rewitalizacja oczami projektanta

W SRDK Architekci fascynuje nas rewitalizacja nie tylko poszczególnych obiektów, ale całych obszarów: terenów zarówno poprzemysłowych, jak i zdegradowanych kwartałów mieszkalnych. Rewitalizacja w miastach to duże wyzwanie, łączące wiele dziedzin wiedzy z prawnymi wymogami. Jest to też praca z  historią i emocjami. Mamy detale i artefakty, które podczas prac chcemy uszanować. Dysfunkcyjne dziś obszary zamieniamy w tętniące życiem fragmenty miasta – to jest niezwykła satysfakcja.

W związku z wyzwaniami współczesności miasta zamieniają się w aglomeracje – to cena jaka płacimy za postęp. Jako urbaniści i projektanci dbamy o zagęszczanie miast zapobiegając ich rozlewaniu się. Angażujemy się w projekty, dzięki którym zdewastowana tkanka miejska odzyskuje funkcjonalną jakość dla mieszkańców. Jesteśmy pracownią projektową, dla której wartością jest człowiek użytkujący przestrzeń. Ważne jest dla nas jego harmonijne funkcjonowanie w skali urbanistycznej i architektonicznej. Przez wiele lat podejmowaliśmy wiele nowych tematów w projektowaniu tego rodzaju: rewitalizacja kwartału miejskiego tuż przy wrocławskim Rynku wraz z modernizacją budynku, w którym mieści się Art Hotel, modernizacja Willi Pfluga i rozbudowa obiektu z przeznaczeniem na funkcje mieszkalno-biurowe czy wielohektarowe osiedle Olimpia Port na dawnych terenach poprzemysłowych dzielnicy Swojczyce. Dzięki tak różnym doświadczeniom nasza oferta jest szeroka – od projektowania i modernizacji obiektów o różnym przeznaczeniu, przez rewitalizacje, po wielofunkcyjne osiedla i duże projekty inwestorskie.

Obiekty poprzemysłowe 

Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazało nam to, w co zawsze mocno wierzyliśmy – że architekci mają realny i długotrwały wpływ na kształt miast i zachowania mieszkańców poprzez nadawanie nowych form założeniom przeszłości. Obiekty poprzemysłowe (fabryki, tereny usługowe, zakłady wytwórcze), które w ostatnich latach zostały zwrócone do życia w nowej formie dzięki procesowi rewitalizacji. Mieliśmy udział w tym, aby swoje kolejne życie we Wrocławiu dostały LOfty PLatinum (magazyny Gold Wasser braci Wolffów), Browary Wrocławskie (dawniej Browar Shultheis) czy Piekarnia Wrocław (dawna piekarnia garnizonowa). Kiedyś, jako fabryki, dawały ludziom utrzymanie, rozwój, szansę na godne życie. Dzisiaj dają przestrzeń do lokalnej integracji, rekreacji, pracy i zamieszkania wykorzystując istniejącą infrastrukturę.  Inspiruje nas historia i to jak możemy zbliżyć do niej ludzi dzięki przeobrażeniom, jakie kreuje studio SRDK Architekci. W projektach łączymy to, co oczywiste z tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

Wrocław i inwestycje typu brownfield

Lata szybkiej urbanizacji skłoniły nas do wdrażania nowych zasad zrównoważonego rozwoju i innowacji w projektowaniu, między innymi pochylenia się nad tematem inwestycji typu brownfield. Wdrażamy ideę osiedli kompletnych, autonomicznych wykorzystując obszary poprzemysłowe leżące w obrębie miasta, często nawet wręcz śródmiejskie, które wcześniej nie pełniły funkcji mieszkalnej. Odpowiadamy za dostępność do funkcji i użyteczności miasta wykorzystując ponownie zdegradowane budynki i całe tereny. Na obniżenie kosztu takich inwestycji, zarówno z punktu widzenia miasta jak i inwestora, wpływa lepsze wykorzystanie zasobów – przede wszystkim przestrzeni oraz okolicznej infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej. Mają one też mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko.