SRDK Studio

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych SRDK Studio:

_____ rewitalizacja obiektów i zdegradowanych terenów

_____ zwiększanie wartości inwestycji poprzez projektowanie
mixed-use

_____ nadzór konserwatorski

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych oczami architekta

W SRDK Architekci fascynuje nas rewitalizacja nie tylko poszczególnych obiektów, ale całych obszarów: terenów zarówno poprzemysłowych, jak i zdegradowanych kwartałów mieszkalnych. Rewitalizacja w miastach to duże wyzwanie, łączące wiele dziedzin wiedzy z prawnymi wymogami. Jest to też praca z  historią i emocjami. Mamy detale i artefakty, które podczas prac chcemy uszanować. Dysfunkcyjne dziś obszary zamieniamy w tętniące życiem fragmenty miasta – to jest niezwykła satysfakcja.

W związku z wyzwaniami współczesności miasta zamieniają się w aglomeracje – to cena jaka płacimy za postęp. Jako urbaniści i projektanci dbamy o zagęszczanie miast zapobiegając ich rozlewaniu się. Angażujemy się w projekty, dzięki którym zdewastowana tkanka miejska odzyskuje funkcjonalną jakość dla mieszkańców. Jesteśmy pracownią projektową, dla której wartością jest człowiek użytkujący przestrzeń. Ważne jest dla nas jego harmonijne funkcjonowanie w skali urbanistycznej i architektonicznej. Przez wiele lat podejmowaliśmy wiele nowych tematów w projektowaniu tego rodzaju: rewitalizacja kwartału miejskiego tuż przy wrocławskim Rynku wraz z modernizacją budynku, w którym mieści się Art Hotel, rewitalizacja Willi Pfluga i rozbudowa obiektu z przeznaczeniem na funkcje mieszkalno-biurowe czy wielohektarowe osiedle Olimpia Port na dawnych terenach poprzemysłowych dzielnicy Swojczyce. Dzięki tak różnym doświadczeniom nasza oferta jest szeroka – od projektowania budynków wielofunkcyjnych,  przez rewitalizacje, po osiedla i duże projekty inwestorskie.

Obiekty poprzemysłowe we Wrocławiu

Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazało nam to, w co zawsze mocno wierzyliśmy – że architekci mają realny i długotrwały wpływ na kształt miast i zachowania mieszkańców poprzez nadawanie nowych form założeniom przeszłości. Obiekty poprzemysłowe (fabryki, tereny usługowe, zakłady wytwórcze), które w ostatnich latach zostały zwrócone do życia w nowej formie dzięki procesowi rewitalizacji. Mieliśmy udział w tym, aby swoje kolejne życie we Wrocławiu dostały Browary Wrocławskie (dawniej Browar Shultheis)  i Piekarnia Wrocław (dawna piekarnia garnizonowa). Kiedyś, jako fabryki, dawały ludziom utrzymanie, rozwój, szansę na godne życie. Dzisiaj dają przestrzeń do lokalnej integracji, rekreacji, pracy i zamieszkania wykorzystując istniejącą infrastrukturę.  Inspiruje nas historia i to jak możemy zbliżyć do niej ludzi dzięki przeobrażeniom, jakie oferuje SRDK Architekci. W projektach łączymy to, co oczywiste z tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

Wrocław i inwestycje typu brownfield

Lata szybkiej urbanizacji skłoniły nas do wdrażania nowych zasad zrównoważonego rozwoju i innowacji w projektowaniu, między innymi pochylenia się nad tematem inwestycji typu brownfield. Wdrażamy ideę osiedli kompletnych, autonomicznych wykorzystując obszary, które wcześniej nie pełniły funkcji mieszkalnej. Odpowiadamy za dostępność do funkcji i użyteczności miasta, ale także wykorzystujemy ponownie zdegradowane budynki i obszary. Na koszt takich inwestycji wpływa lepsze wykorzystanie zasobów – przede wszystkim przestrzeni oraz okolicznej infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej. Mają też mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko.