Historia budynku wielkopolskiego banku kredytowego

Renowacja Wielkopolskiego Banku Kredytowego — pierwsze sukcesy

W 1993 przystąpiliśmy do jednego z najbardziej udanych w tamtym czasie projektów, jakim była renowacja Wielkopolskiego Banku Kredytowego, obecnie BZ WBK na Placu Kościuszki. Zastosowane w projekcie innowacyjne na ten czas rozwiązania, takie jak umieszczenie pierwszego we Wrocławiu elektronicznego punktu informacyjnego z komputerem wpuszczanym w blat, zrobiły na dyrekcji banku tak duże wrażenie, że zaproponowano nam rolę inwestora zastępczego. Zrealizowaliśmy projekt w rekordowe 11 miesięcy, a efekt finalny został uhonorowany nagrodą ministerialną za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa.