SRDK Studio

Ludzie
Przestrzeń
Architektura

Filozofia projektowa

Tworzymy architekturę z ludźmi i dla ludzi. Łączymy architekturę, urbanistykę i socjologię miast, stawiając człowieka w centrum procesu projektowego.

Dorota Jarodzka-Śródka

Na nas jako architektach spoczywa odpowiedzialność za przestrzeń, którą kształtujemy. Osobisty nadzór i możliwość bezpośredniego uczestniczenia w cyklu realizacji pozwala zachować ciągłość myślenia w procesie twórczym.

Kazimierz Śródka

Architekt powinien wiedzieć, że projektuje przede wszystkim dla ludzi, a nie dla siebie. Obiekt w pierwszej kolejności powinien być rozwiązany w sposób, który umożliwi jego perfekcyjne funkcjonowanie.

linia_top

Ludzki wymiar architektury

Ludzki Wymiar Architektury to wystawa, która pozwala zrozumieć  ewolucję myślenia w relacjach dotyczących człowieka i przestrzeni. Ekspozycja przedstawia pracę architektów w zmieniającej się rzeczywistości i wyjaśnia jaki wpływ ma na nas środowisko, w którym żyjemy i którym się otaczamy.

Wybrane projekty architektury, urbanistyki, wnętrz i kompozycji to klucz do zgłębienia społecznych aspektów historii Wrocławia – miasta, które na przestrzeni lat dostosowywało się do przemian społecznych, politycznych i technologicznych.

wystawa

  Muzeum Architektury we Wrocławiu

  16.06.2020 – 06.09.2020

Charles Montgomery

Cytat – idee miasta szczęśliwego w odniesieniu do
Wrocławia i Olimpii Port

My architekci

Jesteśmy architektami, potrafimy słuchać, uczymy się, mamy umiejętność bycia z ludźmi. W 1986 założyliśmy studio projektowe. Doszliśmy do wniosku, że chcemy sami wykonywać nasze projekty. Poszerzyliśmy swoją rolę, by mieć wpływ na materializację naszych idei.

Obecnie realizujemy nietypowe rozwiązania architektoniczne z wykorzystaniem najnowszych materiałów i skomplikowanych technologii,
zachowując jednocześnie jasną i przejrzystą funkcję. Kompleksowość naszych rozwiazań wynika bez wątpienia z interdyscyplinarności naszego zespołu składającego się zarówno z projektantów jak i doskonałych fachowców: technologów i rzemieślników.

Projekty
i realizacje

Dbamy o odpowiednią skalę architektury, o współistnienie tworzonej przestrzeni z naturą i z otaczającym kontekstem urbanistycznym. Projektując widzimy architekturę oraz człowieka. To swoista synergia. Człowiek swoją osobą kształtuje otaczającą go przestrzeń, tak jak przestrzeń kształtuje człowieka.

Projekty
i realizacje

Olimpia
Port

Dla nas to osiedle to swego rodzaju manifest – kwintesencja naszego myślenia urbanistycznego, przestrzennego czy społecznego.

Kazimierz Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Browary
Wrocławskie

Kiedy myślimy o projekcie Browary Wrocławskie, to głównym założeniem jest otwartość tego miejsca na wszystkich wrocławian. Chcielibyśmy, żeby tętniło tam życie, żeby ludzie się mogli spotkać, pogadać, odpoczać w ogródkach i jednocześnie stamtąd ruszyć trasą spacerową w stronę bulwaru nadrzecznego, który już w tej chwili jest zrealizowany przez miasto.

Dorota Jarodzka-Sródka
Architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Nowe Żerniki
Spirala Czasu

img_x3-min

WUWA2 dostała światową nagrodę urbanistyczną, odbieraną w RPA. Widać, że tego typu inicjatywy są doceniane na świecie. Dzisiaj jest to fajny eksperyment, który się urzeczywistnia i który być może będzie nową jakością we Wrocławiu.

Kazimierz Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Centrum sztuki
Piekarnia

Chcieliśmy zaprojektować kulturalną wizytówkę Wrocławia, przestrzeń sprzyjającą procesowi twórczemu, która umożliwia uczestniczenie w artystycznym dialogu, szkoleniu i kooperacji pomiędzy sztukami – swoiste laboratorium eksperymentów i promocji nowych interdyscyplinarnych formuł.

Dorota Jarodzka-Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Architektura
jest sztuką

Jesteśmy przekonani, że obcowanie ze sztuką podnosi jakość życia. Przyczyniamy się do kreowania kulturalnego oblicza Wrocławia, wspierając lokalnych artystów i popularyzując sztukę przez jej obecność w architekturze. Rzeźby w przestrzeniach publicznych, wernisaże na osiedlach, restaurowanie pereł wrocławskiej architektury — to tylko część obszarów wchodzących w skład naszego mecenatu.

W architekturze dekoracja jest funkcją. Tym się różni architektura, między innymi, od  zwykłego budownictwa.

Józef Sztajer
Artysta

Inspiracja pięknem

Cechujące nas zamiłowanie do sztuki wynika wprost z tradycji i filozofii, którą wyznajemy w architekturze. Artystyczny charakter działań SRDK Architekci wiąże się z historią firmy, a także naszą wizją architektury. Wprowadzenie elementów artystycznych do obiektów podnosi rangę całego przedsięwzięcia.

Uważamy, że kształtowanie społeczeństwa przez możliwość przebywania w pięknej, harmonijnej przestrzeni jest powinnością każdego architekta, a na dzień dzisiejszy także każdego dewelopera.

Dorota Jarodzka-Sródka

Oprócz samego wprowadzania dzieł sztuki w projektowane przez nas przestrzenie, staramy się też animować pierwiastek twórczy. Organizujemy wernisaże, prowadzimy konkursy na rzeźbę, a na pokładzie barki wystawiamy spektakle.