SRDK Studio

Innowacje

Innowacje

Technologie i standaryzacja optymalizują projektowanie.

Dzięki zastosowaniu innowacji – rozumianych jako korzystanie z technologii i standaryzacji -doskonalimy projekty i zwiększamy sprawność operacyjną. Innowacyjne narzędzia i innowacyjny sposób pracy pozwalają na optymalizację procesu projektowego.

Innowacje

Wymierne korzyści

Technologia BIM (Building Information Modeling) to zarazem proces i baza danych. Pozwala na wielobranżową współpracę na niespotykanym dotąd poziomie. Niezbędne informacje zaszyte w modelach 3D pozwalają nam optymalizować poszczególne elementy i obniżać koszty budowy i eksploatacji budynku.

Innowacje

Dzięki pracy w technologii BIM obniżamy koszty budowy i eksploatacji budynku.

Studio - biuro projektowe BIM

Nowoczesne rozwiązania instalacyjne, technologiczne i materiałowe decydują o energooszczędności.

Mamy doświadczenie w certyfikacji projektów oraz realizacji inwestycji pod kątem ekologicznych rozwiązań. Certyfikaty premiują innowacyjne obiekty biurowe oparte na zrównoważonej gospodarce zasobów, z dobrze zaprojektowanym środowiskiem wewnętrznym. Biurowiec City Forum klasy A wg naszego projektu otrzymał w 2020 r. certyfikat LEED Gold v4.