SRDK Studio

Projektowanie urbanistyczne

Rozwiązania urbanistyczne z SRDK Architekci Studio Śródka:

_____ MPZP obejmujący 87 ha opracowany przez Biuro Rozwoju
Wrocławia przy ścisłej współpracy z SRDK

_____ konsultacja i opracowanie wielu projektów planistycznych
m.in. Nowe Żerniki i zespół Dworca Świebodzkiego we
Wrocławiu

_____ zespół specjalistów i ekspertów w planowaniu
urbanistyczno-architektonicznym

Jak architektura wspomaga kształtowanie więzi społecznych

Urbanizacja postępuje w coraz szybszym tempie. Nie bez znaczenia są momenty przełomowe, takie jak pandemia czy pojawianie się nowych trendów ekonomicznych (sharing economy). Zmienia się przez to postrzeganie miast, ich rola, a tym samym cele planowania urbanistycznego. Jak dziś architektura wpływa na krajobraz metropolii? Jak urbanistyka wpływa na jakość projektów architektonicznych?

Projekty urbanistyczne

W ostatnich latach popularne stały się inwestycje typu mixed-use. Kompleksowe założenia urbanistyczne, które łączą w sobie funkcje mieszkaniowe, handlowe, usługowe, biurowe czy hotelowe odpowiadają założeniom zrównoważonego rozwoju. Inwestycje, które łączą w sobie wiele funkcji, są przede wszystkim istotne z perspektywy tworzenia społeczności. Części wspólne nie ograniczają się już wyłącznie do ławki przed blokiem i skromnego placu zabaw. W projektowaniu dąży się dziś do stwarzania okazji do spotkań i nawiązywania relacji. Obecnie do dyspozycji jest paleta rozwiązań urbanistycznych, które z powodzeniem są stosowane w wielu miejscach na świecie. Projektowanie urbanistyczne musi uwzględniać różnorodne potrzeby – zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, o różnym statusie majątkowym, zróżnicowanych demograficzne.

Miejskie rozwiązania urbanistyczne 

Projekty urbanistyczne, które są szczególnie istotne z punktu widzenia budowania relacji, to między innymi kompleksowe osiedla wpisujące się w koncepcję miast piętnastominutowych. W dużym skrócie chodzi o to, by wszystko, co niezbędne do życia, mieć w odległości kwadransa pieszo od własnego domu. To planowanie nie jest nowością. Tak był zaplanowany przedwojenny Wrocław – „miasto-ogród” z samowystarczalnymi satelitami jak Leśnica, Karłowice, Psie Pole. Były to odrębne jednostki z własnymi centrami, właśnie miasta piętnastominutowe. Drugi istotny nurt to zapobieganie rozlewaniu się miast czyli wykorzystywanie istniejących przestrzeni i włączanie ich w tkankę miasta. Są to tereny zdegradowane, często poprzemysłowe. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury miejskiej koszt w tym zakresie jest dużo mniejszy. A ponieważ często te obiekty mają walor historyczny lub sentymentalny finalna cena odwzorowuje zwiększoną wartość.  

Wrocław może poszczycić się różnymi kierunkami rozwoju. Urbaniści przykładają dużą wagę do ukształtowania nabrzeża Odry tak, aby zapewnić tu zarówno usługi, mieszkania, biura, jak i przestrzenie dla kultury, spotkań czy twórczych działań. Nie bez znaczenia są też projekty finansowane np. przez budżety obywatelskie, które pozwalają mieszkańcom włączyć się w proces projektowania miasta w wymiarze lokalnym.

Łączenie funkcji jako dywersyfikacja przychodu inwestora

Oferta pracowni architektonicznej powinna być kompleksowa. Dobre studia projektowe można poznać po dużym doświadczeniu realizacyjnym z dbałością o zrealizowanie celu inwestora i zadowolenie ostatecznego użytkownika. Projekty podnoszące wartość inwestycji to te, które maksymalne wykorzystują potencjał i kontekst działki. Wyższe przychody inwestora ze sprzedaży lub najmu nieruchomości zależą od tego jak zespół projektowy zoptymalizuje czas i koszt realizacji inwestycji.