SRDK Studio

Ludzie
Przestrzeń
Architektura

Filozofia projektowa

Tworzymy architekturę z ludźmi i dla ludzi. Łączymy architekturę, urbanistykę i socjologię miast, stawiając człowieka w centrum procesu projektowego.

Dorota Jarodzka-Śródka

Na nas jako architektach spoczywa odpowiedzialność za przestrzeń, którą kształtujemy. Osobisty nadzór i możliwość bezpośredniego uczestniczenia w cyklu realizacji pozwala zachować ciągłość myślenia w procesie twórczym.

Kazimierz Śródka

Architekt powinien wiedzieć, że projektuje przede wszystkim dla ludzi, a nie dla siebie. Obiekt w pierwszej kolejności powinien być rozwiązany w sposób, który umożliwi jego perfekcyjne funkcjonowanie.

linia_top

Ludzki wymiar architektury

Ludzki Wymiar Architektury to wystawa, która pozwala zrozumieć  ewolucję myślenia w relacjach dotyczących człowieka i przestrzeni. Ekspozycja przedstawia pracę architektów w zmieniającej się rzeczywistości i wyjaśnia jaki wpływ ma na nas środowisko, w którym żyjemy i którym się otaczamy.

Wybrane projekty architektury, urbanistyki, wnętrz i kompozycji to klucz do zgłębienia społecznych aspektów historii Wrocławia – miasta, które na przestrzeni lat dostosowywało się do przemian społecznych, politycznych i technologicznych.

wystawa

  Muzeum Architektury we Wrocławiu

  16.06.2020 – 06.09.2020

Charles Montgomery

Cytat – idee miasta szczęśliwego w odniesieniu do
Wrocławia i Olimpii Port

My architekci

Jesteśmy architektami, potrafimy słuchać, uczymy się, mamy umiejętność bycia z ludźmi. W 1986 założyliśmy studio projektowe. Doszliśmy do wniosku, że chcemy sami wykonywać nasze projekty. Poszerzyliśmy swoją rolę, by mieć wpływ na materializację naszych idei.

Obecnie realizujemy nietypowe rozwiązania architektoniczne z wykorzystaniem najnowszych materiałów i skomplikowanych technologii,
zachowując jednocześnie jasną i przejrzystą funkcję. Kompleksowość naszych rozwiazań wynika bez wątpienia z interdyscyplinarności naszego zespołu składającego się zarówno z projektantów jak i doskonałych fachowców: technologów i rzemieślników.

Projekty
i realizacje

Dbamy o odpowiednią skalę architektury, o współistnienie tworzonej przestrzeni z naturą i z otaczającym kontekstem urbanistycznym. Projektując widzimy architekturę oraz człowieka. To swoista synergia. Człowiek swoją osobą kształtuje otaczającą go przestrzeń, tak jak przestrzeń kształtuje człowieka.

Projekty
i realizacje

Olimpia
Port

Dla nas to osiedle to swego rodzaju manifest – kwintesencja naszego myślenia urbanistycznego, przestrzennego czy społecznego.

Kazimierz Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Browary
Wrocławskie

Kiedy myślimy o projekcie Browary Wrocławskie, to głównym założeniem jest otwartość tego miejsca na wszystkich wrocławian. Chcielibyśmy, żeby tętniło tam życie, żeby ludzie się mogli spotkać, pogadać, odpoczać w ogródkach i jednocześnie stamtąd ruszyć trasą spacerową w stronę bulwaru nadrzecznego, który już w tej chwili jest zrealizowany przez miasto.

Dorota Jarodzka-Sródka
Architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Nowe Żerniki
Spirala Czasu

img_x3-min

WUWA2 dostała światową nagrodę urbanistyczną, odbieraną w RPA. Widać, że tego typu inicjatywy są doceniane na świecie. Dzisiaj jest to fajny eksperyment, który się urzeczywistnia i który być może będzie nową jakością we Wrocławiu.

Kazimierz Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Projekty
i realizacje

Centrum sztuki
Piekarnia

Chcieliśmy zaprojektować kulturalną wizytówkę Wrocławia, przestrzeń sprzyjającą procesowi twórczemu, która umożliwia uczestniczenie w artystycznym dialogu, szkoleniu i kooperacji pomiędzy sztukami – swoiste laboratorium eksperymentów i promocji nowych interdyscyplinarnych formuł.

Dorota Jarodzka-Śródka
architekt, założyciel pracowni SRDK Architekci

Architektura
jest sztuką

Jesteśmy przekonani, że obcowanie ze sztuką podnosi jakość życia. Przyczyniamy się do kreowania kulturalnego oblicza Wrocławia, wspierając lokalnych artystów i popularyzując sztukę przez jej obecność w architekturze. Rzeźby w przestrzeniach publicznych, wernisaże na osiedlach, restaurowanie pereł wrocławskiej architektury — to tylko część obszarów wchodzących w skład naszego mecenatu.

W architekturze dekoracja jest funkcją. Tym się różni architektura, między innymi, od  zwykłego budownictwa.

Józef Sztajer
Artysta

Inspiracja pięknem

Cechujące nas zamiłowanie do sztuki wynika wprost z tradycji i filozofii, którą wyznajemy w architekturze. Artystyczny charakter działań SRDK Architekci wiąże się z historią firmy, a także naszą wizją architektury. Wprowadzenie elementów artystycznych do obiektów podnosi rangę całego przedsięwzięcia.

Uważamy, że kształtowanie społeczeństwa przez możliwość przebywania w pięknej, harmonijnej przestrzeni jest powinnością każdego architekta, a na dzień dzisiejszy także każdego dewelopera.

Dorota Jarodzka-Sródka

Oprócz samego wprowadzania dzieł sztuki w projektowane przez nas przestrzenie, staramy się też animować pierwiastek twórczy. Organizujemy wernisaże, prowadzimy konkursy na rzeźbę, a na pokładzie barki wystawiamy spektakle.

Autorska pracownia architektoniczna SRDK Architekci Studio Śródka:

_____ 20 lat doświadczenia deweloperskiego

_____ 60 projektantów

_____ wydajna praca w modelu BIM

Autorska pracownia projektowa

Autorskie studio projektowe zostało założone z inicjatywy  Doroty i Kazimierza Śródków, we Wrocławiu w 1986 roku. Na taki krok w tamtym czasie decydowali się ci, którzy byli niekwestionowanymi sławami polskiej architektury – kilka pracowni w Polsce. Kiedy zatem młodzi architekci dopiero zdobywający uprawnienia chcieli założyć firmę, w środowisku państwowych biur projektowych zapanowało zdziwienie, a nawet sprzeciw. W panującej wówczas rzeczywistości społeczno-gospodarczej  prekursorska była też forma – Studio Projekt było dopiero siedemdziesiątą na terenie województwa wrocławskiego zarejestrowaną  spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od Śródka do SRDK

Dla Doroty i Kazimierza niezależne studio architektury szybko stało się platformą do zdobywania doświadczenia i poszerzania roli architekta aż do uzyskania całkowitej kontroli nad cyklem realizacji inwestycji. Studio może poprowadzić każdy projekt od etapu analiz przedprojektowych po pełnienie roli inwestora zastępczego. Ta kompleksowość oparta na doświadczeniu i wiedzy jest jednym z wyróżników pracowni. W 2019 roku firma architektoniczna przeszła rebranding stając się SRDK Architekci Studio Śródka. SRDK Architekci to nadal autorska pracownia projektowa.

Filozofia projektowa – człowiek w centrum, architektura, urbanistyka, rewitalizacja

Jeszcze zanim powstało studio architektoniczne architekci swoimi pracami dyplomowymi sięgnęli po rozwiązanie ważnych dla nich kwestii. Dorota Jarodzka-Śródka z zamiłowania do wartości krajobrazów kulturowych poświęciła swój dyplom obiektowi wpisanemu w zabytkową  tkankę miasta Wrocławia.  Jej praca dyplomowa, obejmująca projekt modernizacji pałacu Hatzfeldów, jest przykładem powrotu do historycznych układów urbanistycznych przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kulturowego i zastosowaniu narzędzi współczesnej architektury.

W pracy dyplomowej Kazimierz Śródka zaproponował  urbanistyczno-architektoniczną koncepcję rewitalizacji Nowej Rudy, trzynastowiecznego miasta w górskim krajobrazie, łącząc wiedzę urbanistyczną z wiedzą konserwatorską z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego Polski. Po transformacji projekt został zatwierdzony jako obowiązujący plan ogólny miasta. Na jego podstawie zrealizowano między innymi obwodnicę miejską i przebudowę zabytkowego rynku. 

Dla obojga architektów niezmiennie ważny jest kontekst i szacunek dla zastanej rzeczywistości historycznej, przyrodniczej i kulturowej. Nie dziwi więc to, że pracownia architektoniczna ma w swoim portfolio projekty łączące te fascynacje: Olimpia Port osiedle-miasto o nadrzecznym klimacie, zatopione w zieleni, które powstało na zniszczonych terenach postindustrialnych, oddając je mieszkańcom osiedla i miastu; Willa Pfluga – historyczna willa zaadaptowana na butikowy obiekt biurowy.   Uzupełniony o  współczesny pawilon,  zatopiony w zielonym ogrodzie śródmiejskim ,  wchodzi jednocześnie w dialog z nowo zaprojektowanym budynkiem  mieszkalnym, stanowiącym  dopełnienie kwartału; nowoczesny kompleks biurowy City Forum z zielonym certyfikatem LEED Gold v4, którego dziedziniec o funkcji społecznej jest odizolowanym od śródmiejskiego  hałasu efektowną ścianą szklaną  i otwartym dla mieszkańców dzielnicy, przechodniów i pracowników biur.

Studio projektowe – rola i misja architekta w procesie twórczym

Architekci, instalatorzy, specjaliści i kadra zarządzająca z doświadczeniem  inwestycyjnym tworzą kilkudziesięcioosobowy zespół studia SRDK. Pracownia projektowa ma wyspecjalizowany dział rozwoju i innowacji, logistyki, dział projektowy komercji oraz mieszkań, a także pion instalacji sanitarnych. W nowoczesnej i w pełni skomputeryzowanej pracowni specjaliści tworzą architekturę ze świadomością tego, że sposób projektowania przestrzeni ma wpływ na kształtowanie i jakość relacji międzyludzkich.

Zespół – wiedza i doświadczenie

Architekt pracuje na zamówienie inwestora, ale także na zlecenie osoby, która będzie użytkować przestrzeń. Umiejętności i doświadczenie zespołu pozwalają klientom na korzystanie z ekspertyz  takich jak analiza przedprojektowa czy doradztwo inwestycyjne. Architekci pracowni mają doświadczenie w roli lidera procesu projektowego i realizacyjnego oraz kompetencje z obszaru inżynieryjnego, materiałowego, socjologicznego, kulturowego, funkcjonalnego i technologicznego oraz formalnego. Dzięki temu inwestor może powierzyć SRDK Architekci funkcję inwestora zastępczego.

Firma architektoniczna – z Wrocławia i dla Wrocławia

Wrocław to nie tylko siedziba SRDK, ale też przestrzeń wielu projektów architektoniczno-urbanistycznych. Architekci studia od lat związani są z miastem i kształtują tkankę miejską Wrocławia. Pod autorskim nadzorem Doroty i Kazimierza Śródków pracownia architektoniczna zrealizowała ponad sto pięćdziesiąt obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych, zdobywając kilkadziesiąt nagród i wyróżnień w dziedzinie architektury, urbanistyki i budownictwa. Projekty z ponad trzydziestoletniej działalności studia zostały zaprezentowane w 2020 roku na przekrojowej wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu pod tytułem MNIE TU NIE MA Ludzki wymiar architektury.