SRDK Studio

Inwestor zastępczy

SRDK Architekci Studio Śródka jako inwestor zastępczy:

_____ doświadczenie w inwestorstwie zastępczym

_____ wielospecjalistyczny zespół

_____ zrozumienie realiów budowlanych

Inwestorstwo zastępcze

Osoba czy firma kupująca działkę z zamiarem rozpoczęcia budowy ma dwie możliwości związane z procesem inwestycji. Po pierwsze może samodzielnie zająć się całym procesem inwestycyjno-budowlanym. Inwestor zastępczy, który przejmie kompleksowe prowadzenie przedsięwzięcia w imieniu inwestora to drugi możliwy scenariusz.

Inwestor zastępczy może być:

  1. bezpośredni – osoba posiadająca prawo do gruntu, na którym planuje prace budowlane konkretnego obiektu.
  2. zastępczy – osoba lub firma, która zastępuje inwestora bezpośredniego i wykonuje w jego imieniu określone obowiązki.

SRDK Architekci Studio Śródka to pracownia projektowa z siedzibą we Wrocławiu, z wieloletnim doświadczeniem w inwestycjach Grupy Archicom. Projektanci i inżynierowie znają cały proces projektowy oraz realizacyjny inwestycji o różnej skali i stopniu skomplikowania m.in. obiekty biurowe, obiekty użyteczności publicznej (hotel, teatr, studio filmowe), osiedla mieszkaniowe, lofty, obiekty zabytkowe, tereny poprzemysłowe. 

Oferta Pracowni, zawiera także kompletną obsługę projektową procesu deweloperskiego, obejmującą swym zakresem nie tylko Wrocław. Cena i wartości inwestycji wzrasta dzięki znajomości przez potrzeb ostatecznych użytkowników, aktualnej wiedzy i dwudziestoletniemu doświadczeniu ekspertów z SRDK Studio.

Jakie są obowiązki inwestora zastępczego?

Inwestorstwo zastępcze jest popularnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie posiadają wiedzy, zasobów i doświadczenia oraz czasu w zarządzaniu procesem budowlanym. Dlatego kluczowym krokiem jest zatrudnienie profesjonalisty, który będzie reprezentować właścicieli inwestycji w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzeniu prac budowlanych.

Inwestorem zastępczym może być kierownik budowy, projektant lub wyspecjalizowana w tym zakresie firma. Koordynatorzy projektów SRDK Studio posiadają pełną wiedzę na temat całościowej realizacji przedsięwzięcia i wspierają klienta nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach administracyjnych i projektowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wyspecjalizowany inwestor zastępczy ma następujące obowiązki:

  • reprezentowanie inwestora przed wszystkimi instytucjami w trakcie trwania postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz inwestora,
  • wsparcie merytoryczne procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • zarządzanie pracami w trakcie budowy i zespołem, w tym zatrudnienie kierownika budowy,
  • nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami,
  • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • informowanie inwestora o przebiegu procesu budowlanego.

Kiedy warto się zwrócić do inwestora zastępczego

Zatrudnienie osoby lub firmy, która będzie zarządzać pracami budowlanymi w imieniu inwestora jest ważnym krokiem, a jego wybór dużym wyzwaniem. Jeśli inwestorowi bezpośredniemu brak doświadczenia w prowadzeniu inwestycji, rozliczeniu kosztów budowy czy czasu, żeby samodzielnie zarządzać budową to są to wskazania do znalezienia inwestora zastępczego. Trafny wybór inwestora zastępczego w oparciu o takie wytyczne jak doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, poparte referencjami i dokumentacją, wiedza na temat rozliczenia budowy (koszt, procedury) oraz wyceny usług to gwarancja, by realizacja zakończyła się sukcesem.