SRDK Studio

Oferta

Oferta

Oferujemy kompletną obsługę projektową procesu deweloperskiego i podnosimy wartość inwestycji

Wieloletnia praktyka projektowa realizacyjna przekłada się na dogłębne zrozumienie potrzeb inwestora. Uwzględnia kontekst kulturowy i oczekiwania ostatecznego użytkownika

Plac portowy Olimpia Port - wizualizacja

Z lewej wizualizacja, z prawej realizacja / Olimpia Port
Atrybuty architektury podnoszą wartość inwestycji.

Wizualizacja / Olimpia Port

Plac portowy Olimpia Port - realizacja

Realizacja / Olimpia Port

Atrybuty architektury podnoszą wartość inwestycji

Oferta

koncepcja
przedsięwzięcia
 • STUDIA WYKONALNOŚCI ORAZ RENTOWNOŚCI PROJEKTÓW
 • OPRACOWANIE STUDIÓW PROJEKTOWO-PRZESTRZENNYCH WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI URBANISTYCZNYMI
 • INWENTARYZACJE
 • ANALIZY I OPRACOWANIA SIECIOWE I INFRASTRUKTURALNE
 • OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ INWESTYCJI
 • ANALIZY GRUNTÓW
przygotowanie
 • WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI MIASTA PRZY TWORZENIU PLANÓW MIEJSCOWYCH
 • FORMALNA OBSŁUGA PRAWNA I ADMINISTRACYJNA INWESTORA W TYM UZYSKIWANIE ZGÓD I POZWOLEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH ROZPOCZĘCIE REALIZACJI
 • WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, A TAKŻE WNIOSKI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH (W TYM TZW. USTAWY LEX DEWELOPER)

Oferta

Doświadczenie w prowadzeniu największych mieszkaniowych projektów deweloperskich w kraju oraz wydajna praca w modelu BIM umożliwiają obsługę projektów o dowolnej wielkości i złożoności

Oferta

projektowanie
 • KONCEPCJE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE I INFRASTRUKTURALNE
 • KONCEPCJE WIELOBRANŻOWE
 • PROJEKTY BUDOWLANE I TECHNICZNE
 • PROJEKTY INSTALACYJNE WIELOBRANŻOWE
 • FIT-OUT DLA NAJEMCÓW WRAZ Z PROJEKTAMI WNĘTRZ
 • ANALIZY DOBORU ROZWIĄZAŃ GRZEWCZYCH CELEM SPEŁNIENIA EP
 • REWITALIZACJE OBIEKTÓW ORAZ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH I POPRZEMYSŁOWYCH
 • PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ TKANKI MIEJSKIEJ W TYM MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
 • OPTYMALIZACJE
realizacja
 • NADZORY AUTORSKIE
 • INWESTORSTWO ZASTĘPCZE
zakończenie
przedsięwzięcia
 • ODBIORY I POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
 • POMOC W TRAKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW W TYM ANALIZY WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA, OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW WRAZ Z ICH INSTALACJAMI, TERMOMODERNIZACJE
 • PRZEPROWADZANIE CERTYFIKACJI
Certfikat Leed Gold

Oferta

Podnosimy wartość inwestycji poprzez maksymalne projektowe wykorzystanie Wiedzy rynkowej oraz warunków i potencjału działki.

Optymalizujemy koszty i czas realizacji inwestycji,co skutkuje wyższymi przychodami inwestora ze sprzedaży, użytkowania lub najmu nieruchomości.