SRDK Studio

Oferta

Specjalizacją SRDK Architekci Studio Śródka są projekty wielofunkcyjnych osiedli mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z budynkami usługowymi, kompleksami biurowymi, obiektami użyteczności publicznej, zagospodarowaniem terenu wraz z pełną infrastrukturą i architekturą krajobrazu.

Pracownia zapewnia kompletną obsługę projektową procesu deweloperskiego. Zespół ekspertów podnosi wartość inwestycji dzięki znajomości potrzeb ostatecznych użytkowników, aktualnej wiedzy i dwudziestoletniemu doświadczeniu deweloperskiemu.

Opracowanie
koncepcji inwestycji

ANALIZY GRUNTÓW

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ INWESTYCJI

INWENTARYZACJE WSPARCIE PROCESÓW ZAKUPOWYCH GRUNTÓW WRAZ Z DUE DILIGENCE

STUDIA WYKONALNOŚCI ORAZ RENTOWNOŚCI PROJEKTÓW

OPRACOWANIE STUDIÓW PROJEKTOWO-PRZESTRZENNYCH WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI URBANISTYCZNYMI

Przygotowania
do rozpoczęcia
inwestycji

FORMALNA OBSŁUGA PRAWNA I ADMINISTRACYJNA INWESTORA

UZYSKIWANIE ZGÓD I POZWOLEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH ROZPOCZĘCIE REALIZACJI

KONSULTACJE Z URZĘDAMI

Projektowanie
inwestycji

WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE

REWITALIZACJE OBIEKTÓW ORAZ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH I POPRZEMYSŁOWYCH

PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ TKANKI MIEJSKIEJ W TYM KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

WSPARCIE W PROCESACH PRZETARGOWYCH I PRZY WYBORZE WYKONAWCÓW

CZYNNY UDZIAŁ W KONSULTACJACH Z PRZYSZŁYM ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI W CELU WYPRACOWANIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Realizacja inwestycji

NADZORY AUTORSKIE

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE

NADZORY TECHNICZNE – BRANŻOWE W TYM KONTROLA PROCESU BUDOWY, EKSPERTYZY BUDOWLANE, KONTROLE I OPTYMALIZACJE BUDŻETÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Po realizacji
inwestycji

KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI I PRZEPROWADZANIE CERTYFIKACJI

ODBIORY

POMOC W TRAKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

SRDK Architekci podnoszą wartość inwestycji poprzez maksymalne projektowe wykorzystanie warunków i kontekstu działki oraz optymalizowanie kosztów i czasu realizacji inwestycji, co skutkuje wyższymi przychodami inwestora ze sprzedaży lub najmu nieruchomości. Optymalizacja na każdym etapie procesu deweloperskiego wiąże się ze świadomością ryzyk oraz wpływu projektanta na rentowność inwestora.

Wieloletnia praktyka deweloperska przekłada się na dogłębne zrozumienie potrzeb inwestora z uwzględnieniem kontekstu i oczekiwań ostatecznego użytkownika, dlatego projekty pracowni cechuje zrozumienie atrybutów architektury jako nośników wartości inwestycji.

Skala działalności studia SRDK i doświadczenie w prowadzeniu największych projektów deweloperskich mieszkaniowych w kraju oraz wydajna praca w modelu BIM umożliwiają obsługę projektów o dowolnej wielkości i złożoności wyzwań jakie mogą stawiać przed inwestorem lokalizacje na terenie kraju.