Planty Racławickie

Planty Racławickie

2018-2022
4,5 ha
powierzchnia terenu
87 401 ha
powierzchnia całkowita
43 151 2
powierzchnia użytkowa PUM
791
liczba lokali mieszkaniowych i usługowych
V
liczba kondygnacji naziemnych
opis
Inwestycję Planty Racławickie zaprojektowano jako zespół jedenastu budynków mieszkalnych. Zagospodarowanie terenu uwzględnia potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców. Projekt był audytowany pod względem dostępności. Realizacja inwestycji została podzielona na cztery etapy.

Drugie co do wielkości osiedle wielorodzinne w Polsce.

Osiedle nadrzeczne - urbanistyka
Osiedle nadrzeczne - urbanistyka

Zielone trakty osiedla łączą się z siecią istniejących szlaków w korytarze chłodzące miasto.

Olimpia ożywia i dopełnia tkankę miejską zagospodarowując przestrzeń pomiędzy Swojczycami a Wielką Wyspą z historycznymi założeniami (Biskupin i Sępolno) oraz Halą Stulecia. Dodaje zielonym płucom miasta ponad 30 hektarów zieleni.

Olimpia Port - pomost rzeka

Potencjał społeczny

Optymalnie nasłonecznione kwartały mieszkaniowe o czterokondygnacyjnej zabudowie z placami zabaw i zewnętrznymi siłowniami, sprzyjają integracji mieszkańców. Główne place – Marina z usługami i zielony Rynek – to kulminacyjne przestrzenie nad rzeką. Wzdłuż niej spacerowy bulwar z waterfrontową zabudową wypełnioną kafejkami i punktami  handlowousługowymi.

Zdegradowany do niedawna teren dziś jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia. Z każdego mieszkania do parku jest nie więcej niż 150 metrów.

Olimpia Port - osiedle nad rzeką
Odtwórz wideo
Olimpia Port - wspólne tereny zielone
Odtwórz wideo

Uliczki tworzą osie widokowe, których dominantami są na przemian natura i architektura. Rzeka jest naturalnym przedłużeniem osiedla – cumuje tu barka mieszkalna, odnowiona barka rzeczna pełni funkcję domu kultury na wodzie, są ogólnodostępne pomosty, a budynki mieszkalne,
oprócz garaży i komórek lokatorskich, wyposażono w kajakownie.

Olimpia Port - błękitno-zielona infrastruktura